PRIVACYVERKLARING


1. INFORMATIE VOOR DE KLANT

FRIENDLY RENTALS BV is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens van de klant overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (AVG) en organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming.

AWij gebruiken de verzamelde informatie alleen voor zakelijke betrekkingen met de klant. Uw persoonlijke gegevens kunnen op de volgende manieren gebruikt worden:

  • Marketingcommunicatie per e-mail, fax, SMS, MMS, sociale media of een ander elektronisch of fysiek communicatiemiddel. Deze berichten worden altijd door ons verstuurd en gaan over onze diensten en producten of die van onze medewerkers en aanbieders met wie wij een promotieakkoord hebben. Deze derde partijen krijgen nooit toegang tot uw gegevens.
  • Marktonderzoek en analytische doeleinden.
  • Reserveringen, aanvragen of een andere vorm van communicatie met de klant via de website.
  • Online nieuwsbrieven met aanbiedingen, nieuwtjes en promoties.


Op welke juridische grondslagen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Friendly Rentals baseert zich op artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waarin onder andere de volgende handelingen worden toegestaan:

  • Met toestemming van de klant mogen wij de online nieuwsbrief en zakelijke berichten versturen.
  • Het rechtmatig belang van Friendly Rentals houdt in dat wij de gegevens voor marktonderzoek en analytische doeleinden mogen gebruiken. Daarnaast mogen we klantgegevens gebruiken voor het verwerken van reserveringen en voor het opnemen van contact met de klant, als deze daarom vraagt.


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden enkel zo lang bewaard als nodig is om uw aanvragen te voltooien, of wanneer wettelijke voorschriften het behoud van de gegevens verplichten. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze op een veilige en adequate manier verwijderd om zo de anonimiteit of algehele vernietiging van de gegevens te waarborgen.


Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dat nodig is voor het verwerken van uw reservering of aanvraag, bijvoorbeeld aan onze aanbieders van communicatiediensten, met wie wij een vertrouwelijkheidscontract hebben in overeenstemming met de privacynorm.

Wat zijn uw rechten?

Als klant heeft u de volgende rechten:

  • Het recht uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
  • Het recht op toegang tot uw gegevens, op de rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van deze gegevens, en op het beperken van de gegevensverwerking en het indienen van bezwaar hiertegen.
  • • Het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) als u vindt dat de gegevensverwerking niet op een rechtmatige manier gebeurt.


Contactgegevens als u van uw rechten gebruik wil maken:

FFRIENDLY RENTALS B.V.. PASAJE SERT, 1-3 Bajos Principal - 08003 BARCELONA (Barcelona). E-mail: dpo@friendlyrentals.com.
Contactgegevens van de DPO: Diagonal 131 - dpo@friendlyrentals.com.


2. VERPLICHT DAN WEL VRIJWILLIG KARAKTER VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE VAN DE KLANT

Met het invullen van gegevens in de velden met een ster (*) en het aanvinken van hokjes in het contactformulier of andere formulieren, gaat de klant er vrijwillig en uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens door de aanbieder worden gebruikt om aan de aanvragen van de klant te voldoen. De overige velden kunnen op vrijwillige basis ingevuld worden. De klant zorgt ervoor dat de ingevulde gegevens juist zijn en meldt wijzigingen in het geval dat de gegevens niet kloppen. Het nut van al deze verplicht in te vullen gegevens is dat we u zonder hen niet optimaal van dienst kunnen zijn. In het geval dat niet alle gegevens worden ingevuld, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie en diensten compleet worden afgestemd op uw vraag.


3. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Friendly Rentals komt alle bepalingen van de AVG en Spaanse wet over gegevensbescherming (LOPDGDD) na in overeenstemming met de huidige wetten omtrent gegevensbescherming, om op een verantwoordelijke manier met uw gegevens om te gaan. Friendly Rentals houdt zich specifiek aan de principes beschreven in artikel 5 van de AVG. Volgens deze principes dienen de gegevens op een rechtmatige, vertrouwelijke en transparante manier te worden verwerkt in relatie met de betrokkene, en betreft het enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waar ze voor worden verzameld.

Friendly Rentals verzekert de technische en organisatorische maatregelen te hebben getroffen om te voldoen aan de verordeningen uit de AVG en Spaanse wet (LOPDGDD), met als doel de rechten en vrijheden van de klant te beschermen en deze van informatie te voorzien om van zijn of haar rechten gebruik te kunnen maken.

Voor meer informatie over privacygaranties kunt u bij ons terecht via FRIENDLY RENTALS BV, PASAJE SERT, 1-3 Bajos Principal - 08003 BARCELONA (Barcelona). E-mail: dpo@friendlyrentals.com. Contactgegevens van de DPO: Diagonal 131 - dpo@friendlyrentals.com.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Afmelden

Ontvang per e-mail exclusieve aanbiedingen en handige tips voor het plannen van je volgende reizen.